hotline tư vấn sản phẩm

Hãy gọi cho chúng tôi

024 6262 7757

Tin doanh nghiệp

DƯỢC PHẨM TW3 TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Ngày 26/04/2016 tại Hà Nội, Công ty CP Dược phẩm TW3 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng về doanh thu và lợi nhuận sau thuế cho năm 2016

xem thêm

HỘI THI CẮM HOA CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10/2016

Được sự đồng ý của Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Dược phẩm TW3, BCH Công đoàn phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức hội...

xem thêm